Pakkuru Sumange’

 • Sinrilik_ Kappalak Tallumbatua
 • Sinrilik_ Lima Puluh Tahun Indonesia
 • Sinrilik_ I Datu Museng
 • Kacaping_ ToKko Remba-Rembaya
 • Kacaping_ ToKko Sinrilik
 • Kacaping_ Tokko Daeng Riak
 • Ganrang_ Tunrung Pakballe
 • Ganrang_ Tunrung Pakarena
 • Ganrang_ Opening Leklek
 • Ganrang_ Tumbuk Sekre
 • Ganrang_ Tunrung Pakdekdong
 • Ganrang_ Leklek_Tunrung Paklebak)
 • Accompaniment Tari Pakurru Sumangé
 • Accompaniment Tari Anging Mammiri
 • Ati RaDJa (30s-40s)
 • Ati RaDJa (1960)
 • Orkes Turiolo_Orkes Rambang-Rambang Dendang-Dendang
 • Orkes Turiolo_Orkes Rambang-Rambang_ Dendang Manjina
 • Losquin Makassar_ Bannang Ejaya
 • Losquin Makassar_Rera Atia
 • Pop Makassar_Bangkenga Cini
 • Pop Langgam Makassar_Ati Raja